Naar de inhoud

U neemt contact op, en dan?

Tijdens een eerste kennismaking inventariseren we wat u al doet aan interne communicatie, wat u zou willen doen en wat u zou willen bereiken. Maar bijvoorbeeld ook heel praktisch: hoe is uw technische inrichting? Heeft u de beschikking over intranet of ziet u meer heil in een e-mailnieuwsbrief? Of misschien ziet u een papieren personeelsblad wel helemaal zitten.

Op basis van dat eerste gesprek doen wij een voorstel en maken we een begroting. Daarna vullen we, samen met sleutelfiguren binnen uw organisatie, concreet in wat we gaan doen. Dat wordt uitgewerkt in een definitief plan en een uitgewerkte offerte.

De praktijk

Dan volgt de praktijk. U brengt ons in contact met vaste aanspreekpunten die wij proactief benaderen. Zij zijn onze ogen en oren binnen uw organisatie. Ook bepalen we – samen met u – wie binnen uw bedrijf eindverantwoordelijk wordt. Daarna gaan wij aan de slag en zorgen we ervoor dat er leuke, verrassende en informatieve content komt. Deze kunt u verspreiden op de door u gewenste wijze, of u kunt dat door ons laten doen.

Evaluatie

Interne communicatie is maatwerk en organisatieafhankelijk. Om die reden is er vanaf het moment dat we met elkaar in zee gaan ook een evaluatiemoment na drie maanden. Dan kijken we hoe de samenwerking verloopt, of de verwachtingen worden waargemaakt, of er verbeterpunten zijn en of de werkzaamheden overeenkomen met het afgesproken budget.

Topproduct

Ieder jaar doen we ook een poll onder de werknemers over welke onderdelen gewaardeerd worden en wat men mist of liever anders ziet. Op deze manier heeft u een topproduct in handen, voor en gedragen door uw personeel. Waar uw medewerkers zich in herkennen en die bijdraagt aan de saamhorigheid en betrokkenheid binnen uw organisatie.

‘Uit de poll bleek dat mensen graag willen weten wat lokaal en nationaal nieuws voor ons bedrijf of henzelf betekent. Eigenlijk heel logisch. “Onze” redacteur van Konnekt.nu schrijft daar nu regelmatig iets over.’